Izobraževanje za vodje – Razumevanje zdravja zaposlenih in upravljanje z zdravjem v delovni organizaciji

Podpora vodstva/vodij ima pomemben vpliv na uspešnost programov promocije zdravja v podjetju. Posamezniki na vodilnih položajih lahko znatno izboljšajo zdravje in produktivnost svojih zaposlenih, zmanjšajo bolniški stalež ter z njim povezane stroške.

Kategorija:

Opis

Opis izobraževanja 

Izobraževanje s področja razumevanja dinamike zdravja in bolezni v podjetju, obvladovanja bolniškega staleža, krepitve zdravja zaposlenih ter vzdrževanja dolgoročne produktivnosti zaposlenih, je namenjeno vodjem in vodstvenim kadrom.

Sistematičen, strokoven pristop k upravljanju z zdravjem v delovni organizaciji, je edini način, pri katerem lahko pričakujemo želene pozitivne učinke na področju krepitve zdravja v delovni organizaciji, vzdrževanja produktivnosti in obvladovanja stroškov v zvezi s slabim zdravjem zaposlenih.

Ob stalnem tehnološkem napredku, demografskih spremembah in epidemioloških razmerah, delovno okolje s svojimi fizikalnimi vplivi ostaja pomembno, vendar se z naraščanjem zahtevane produktivnosti zaposlenih pojavljajo tudi novi organizacijski, psihosocialni in zdravstveni izzivi. Ti od delodajalca zahtevajo nova znanja in veščine s področja upravljanja z zdravjem zaposlenih ter dobro sodelovanje s specialistom medicine dela, prometa in športa, ki ima pomembno vlogo pri analizi stanja, načrtovanju in izvajanju ukrepov za vzdrževanje, krepitev in povrnitev zdravja zaposlenih.

Vsebine in struktura izobraževanja

• Zdravje slovenskega delavca
• Zdravje slovenskega delavca v primerjavi z evropskim
• Bolniška odsotnost
• Lokomotorne bolezni
• Duševne bolezni
• Poškodbe izven dela
• Ostale bolezni
• Absentizem vs prezentizem
• Stroški slabega zdravja za delovno organizacijo
• Starajoča se delovna populacija
• Delazmožnost
• Omejitve pri delu: delovna invalidnost in omejitve medicine dela
• Vpliv slabega zdravja zaposlenih na konkurenčnost in poslovanje delovne organizacije
• Celostna promocija zdravja pri delu
• Uporabna slovenska in tuja orodja
• Primeri dobre prakse v Sloveniji in v tujini

Trajanje

60 minut.

Število udeležencev

Do 20 udeležencev.

Izvajalci

Asist. Davor Denkovski, dr. med., specialist medicine dela, prometa in športa, je strokovnjak in entuziast na področju upravljanja z zdravjem v delovnih organizacijah. Ambulantno delo združuje z načrtovanjem in izvajanjem sistematičnih ukrepov za obvladovanje tveganj in krepitev zdravja v delovnih organizacijah.

Lokacija izvedbe

Online ali v živo.

Osnovna cena 750 eur

 

Title

Go to Top