Izdelava načrta aktivnosti promocije zdravja / obvladovanja bolniškega staleža / v delovni organizaciji

Z implementacijo načrta za promocijo zdravja na delovnem mestu lahko pri zaposlenih pričakujete dvig ozaveščenosti, bolj zdravo vedenje, izboljšanje zdravja in počutja, zmanjšanje absentizma in prezentizma ter z njima povezanih stroškov, povečanje produktivnosti ter nenazadnje večjo konkurenčnost vaše delovne organizacije.

Opis

Na podlagi ugotovitev analize zdravja zaposlenih pripravimo načrt celostnega upravljanja z zdravjem v vaši delovni organizaciji, s predlogom sistematičnih aktivnosti promocije zdravja za večletno obdobje.

Poleg neposrednih pozitivnih učinkov na zdravje in poslovanje, so podjetja z našimi programi prejela več nagrad in priznanj na nacionalnem in evropskem nivoju.

Osnovne cilje načrta promocije zdravja zaposlenih usmerimo v izbrane cilje podjetja:

❑ Vzdrževanje in krepitev zdravja in delazmožnosti zaposlenih
❑ Vzdrževanje in krepitev zavzetosti in produktivnosti
❑ Zmanjševanje prezentizma (bolniška prisotnost)
❑ Preprečevanje in obvladovanje bolniške odsotnosti
❑ Zmanjševanje stroškov, povezanih s slabim zdravjem zaposlenih
❑ Dvig ozaveščenosti aktivne populacije na področju zdravja ter zdravja pri delu
❑ Zmanjševanje tveganj v delovnem okolju in drugo.

Za spremljanje zastavljenih ciljev postavimo merljive kazalnike uspešnosti.

Programi in načrti aktivnosti promocije zdravja pri delu / upravljanja z zdravjem zaposlenih se izdelujejo v povprečju za 1 do 5 letno obdobje.

Cena izdelave je odvisna od obsega programa in sodelovanja.

Title

Go to Top