Analiza vzrokov bolniškega staleža in zdravja zaposlenih

Za podjetje pripravimo analizo bolniškega staleža, analizo podatkov medicine dela ter analizo stanja med zaposlenimi. Namen analize je ugotavljanje dejanskega stanja in zdravja v delovni organizaciji ter na tej podlagi načrtovanje najučinkovitejših ukrepov za vzdrževanje in krepitev zdravja in delazmožnosti zaposlenih.

Opis

V ZAP FITCORP že več kot 10 let izvajamo najtemeljitejše analize zdravja in vzrokov bolniškega staleža zaposlenih za uspešna slovenska podjetja.

Z namenom načrtovanja učinkovitih ukrepov promocije zdravja pri delu pripravimo izčrpno analizo vzrokov bolniškega staleža in drugih parametrov zdravja v delovni organizaciji.

Analiza lahko vključuje:

podatke o vzrokih bolniškega staleža v vaši delovni organizaciji*
bolniški stalež podrobno analiziramo celokupno in posebej za moške in ženske
vzroki za BS do 30 dni (plača delodajalec) in nad 30 dnevi (plača ZZZS)
kazalniki %BS, Resnost, Indeks frekvence
primerjava z BS v branži podjetja
izbrane skupine bolezni po diagnozah
in drugo

*za analizo vzrokov BS so primerna podjetja z več kot 200 zaposlenimi ali manjša podjetja z veliko odhodi v bolniški stalež

analizo poročil s pregledov zaposlenih na medicini dela
obdelava, vizualizacija in interpretacija podatkov v sklopu analize zdravja:

analizo podatkov o stanju, zdravju in prezentizmu zaposlenih
preko anonimnega spletnega vprašalnika

Na podlagi ugotovitev pripravimo predloge usmeritve aktivnosti krepitve zdravja v delovni organizaciji.

Cena je odvisna od obsega analize.

Title

Go to Top